TARO 1 MAAG “Nii nagu üleval, nii ka maapeal”

RWS_Tarot_01_MagicianI MAAG LOOMEJÕUD

Kokku pandud erinevatest netiallikates + ise loetud, uuritud, mõistetud/ viited lõpus

“Nii nagu üleval, nii ka maapeal”
See lause iseloomustab minuarvates kõige paremini maagi.

Tähendus: Loovus, Loomejõud
Alternatiivsed
nimed:
Magus, Ühtsus, Võlur, Žonglöör, Silmamoondaja
Arhetüüp: Taevane Isa
Number: I
Algelement :  Maa
Alkeemiline tähendus : Maa
Sümbol : Maja
Vaimne tähendus : Esimene jumalik essents
Okultistlik tähendus : Inimene ( Mees), Tahe.
Heebreatäht: beth (beit)
Kabalistlik tähendus : Enesevalitsemine
Elupuu rada: teine, Kether’i ja Binah’i vahel
Tšakra: peopesatšakrad, manifesteerimiseks
Vastavus Kreeka mütoloogias :
Hermes, Jumalate käskjalg, reisijate kaitsja, kelmide ja varaste jumal
Vastavus Rooma mütoloogias :
Merkuur, kaupmeeste ja kaubanduse jumal ,samuti teiste jumalate käskjal

JÄRJEKORRANUMBER
VÕTMETÄHENDUSED
KAARDI TÄHENDUSED
SUHTED-ARMASTUS
TERVIS
TÖÖ-RAHA
PÄEVAKAART
AASTAKAART
TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS
VARJUPOOLED
TARKUSESÕNUM
KÜSIMUSED
MAAGI OLEMUS
KVINTESSENTS
MAAGI ASTROLOOGIA
MAAG JA KABALA
MAAGI SÜMBOLID
AJALOOLINE MAAG: INIMENE JA JUMAL
MAAGI PEEGELDUSED

JÄRJEKORRANUMBER

Maagi järjekorranumber I on esimene algarv, mis tähistab algenergiat, indiviidi ja üksolemist vaimu ehk Jumalaga.  Maag kujutab täiuslikku inimest, kellel on täies mahus olemas kõik vaimsed ja füüsilised anded.

VÕTMETÄHENDUSED: loomejõud, loovus, tegutsemine ja edu

* Maag on läbinisti positiivne jõud
* Meister kes täidab oma ülesannet

* Loovus – head ideed, tedamine, miks teha ja milleks. Elujõud, loovuse väljenus
* Initsiatiiv –  Initsiatiiv on algne impulss, mis protsessid käima lööb. Teatepulk on antud teie kätte, saatus on kõrvale astunud ja vaatab, mida te ise oma eluga teha suudate.
* Aktiivsus – kindla eesmärgi suunas liikumine, tegutsemist nõudvate asjade täide viimine.
* Mõjujõud – pühendumine, keskendumine, tähelepanu, eesmärk on fookuses
* Meisterlikus – enda õpetussõnade järgi elamine
* Kujundusjõud – oma võimete maksimaalne ärakasutamine ja plaanide elluviimine
* Kommunikatsioon – teamiste toomine, edasi andmine
* Tahe , taotlus – Maag sümboliseerib ka tahet. Tahe selle sõna kõrgeimas tähenduses, kui inimese potentsiaal, millega ta suudab tõepoolest maagina toimida.
* Uute protsesside käivitamine – Selle kaardi väljatulek viitab ka sellele, et inimesse on kogunenud piisav jõud selleks, et mingit uut projekti käivitada või oma elus olulisi muutusi teha.
* Eesmärgid – Seda kaarti iseloomustavad eemärgid, mis inimest tema eluteel edasi viib ja arendab. Inimene on ise endale seadud eesmärgid, mitte ole asunud täitma kellegi teise antud eemärke.

Maagi  kaart on seotud ka tarkuse, analüüsi ja suhtlemisoskustega. Maag suudab diplomaatiliselt lahendada raskeid ja lausa ohtlikuid ülesandeid.

Kõik mis ei tapa, teeb tugevaks !

KAARDI TÄHENDUSED

Aeg tegutseda, suhelda, väljendada oma mõtteid ja soove. See on leiutaja, rännumehe, vabakutselise ja ettevõtja kaart, kuna kutsub teid vaatevälja avardama. Teil on jõudu oma plaane ellu viia ja ehk isegi uusi loovaid lähenemisviise rakendada: mõelda loovalt, esitada küsimusi, usaldada sisetunnet ja loobuda viivitamisest.

Maag suudab muuta absoluutselt kõike, mida vai soovite, seega on Maag ennustuses väga positiivne kaart. Ta suunab teid oma oskusi ja andeid maksimaalselt rakendama ning olema ise oma saatuse sepp.  Keskenduge oma plaanidele ja ülesannetele ja saage kasu oma tugevatest külgedest.

Vaimses mõttes juhib Maag teid ühenduma oma kõrgema ehk tõelise minaga ja tegutsema häid eesmärke silmas pidades.

SUHTED-ARMASTUS

Lummus, positiivse suhte väljakujunemine, teisele inimesele lähenemine, probleemidest jagu saamine.

Vallaline: kui olete vallaline ja otsite armastust, siis see saabub.
Kui olete suhtes: viitab Maag tegusale armastusele, seega hakkate nägema kohustusi.

Teievaheline ühendus on suurepärane ja te mõistate üha sügavamalt teineteise vajadusi. Kaart võib viidata ka ühisele tegutsemisele, seega võib peagi kõne alla tulla mõni ühisprojekt.

TERVIS


TÖÖ-RAHA-KARJÄÄR
Te tulete antud ülesannetega edukalt toime. Uute ja ka suuremate eemärkide poole püüdlemine. Olete osav tööülesannetes ja andeks.
Ka uus algus. kas leiate uue töö või toimub praegusel töökohal suunamuutus.
See kaart võib viidata ka tasakaalukale ja entusiastlikule isikule, innustavale juhile.

KODU
Kodu: maja müük on lõpule jõudnud või on teile plaanis maja ulatuslikult ümber kujundada.

SELTSKOND
Seltskondliku suhtlemise aeg, rohkesti külalisi ja meelelahutust.

PÄEVAKAART
“Kes siis veel, kui mitte teie, ja millal siis, kui mitte nüüd!” on kindlasti päevasõnum. Haara härjalt sarvist ja tegutse, sa tead niigi mida sa tahad ja vajad, kasuta oma teadmisi ja oskusi, sest sa usaldad ennast. Pole vaja kõhelda vaid haara initsiatiiv enda kätte. Piisab, kui sa nüüd rahulikult keskendud eesmärkidele ja sa saavutad mida vaja. Kõik mida sa ka ette ei võta, edeneb jõudsalt. Tõesta julgelt oma võimeid. Näita julgelt mida sa suudad, vestluses ja läbirääkimistel aga ole paindlik ja osav aga jää enesekindlaks, siis võidad kergelt teiste poolehoiu ja nad tulevad kergesti sinu ideega kaasa ja teostavad neid.

AASTAKAART

See kaart võib anda märku tähendusrikkast teekonnast. Pooleni 🙂

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi maagi märksõna on lausa “üle laipade“, selline inimene on seadunud omaenese eesmärgid kõrgemaks teistest inimestest, kes on tema ümber.

Kui Maag on tagurpidi pööratud, saab temast suurepärane ja äärmiselt võluv manipulaatoriga, kes kahtlemata veab teid alt.

Te ei saa seda, mida loodate – kõik on vaid näitemäng, ei raasugi tõde.

Projektide puhul võib tagurpidi Maag näidata loomingulisi takistusi, tunnete end kahe arengutee või valiku vahel otsekui lõhki kistuna.

Tagurpidi kaart võib viidata ka reisiplaanide edasilükkumisele

Ka viitab tagurpidi maag kommunikatsioonihäiretele.

Maagi kõige keerulisem omadus seisneb selles, et ta väljendab jõudu ja sihikindlust. Liigne jõu kasutamine ja sihikindlus aga ei pruugi alati tuua edu. Kui meil on eesmärgid selged ja püstitatud õieti, siis võib see olla kiire tee edule, aga kui meie eesmärgid pole kõige selgemad-ausamad siis ta oma jõulise käitumisega viib ennast (ja ka teisi) kiiresti hukatusse.

Maag on seotud ka EGOga, kui EGO hakkab liialt domineerima inimese elus ja auahnus muutub valdavaks, siis pimestab see inimese selge nägemisvõime, ning inimene rakendab oma energia äärmuslikult egoistlike eesmärkide teenistusse unustades teiste inimeste vajadused.

On olukordi kus Maag on sedavõrd tugev, et võib viidata ka olukorrale, kus me oleme teiste suhtes lausa lämmatavalt domineerivad.

Varjupooled
Võim – liigne võimu kuritarvitamine
Hüperaktiivsus – maag on aktiivne, aga oht, et võll hakkab üle käima
Liiga suured soovid – maag teab mis ta tahab, oht, et enam pole piisavalt, ei rahuldu tegelikusega
Enesekesksus – tunnetades enese suursugust, tähtust, teamisi, esimene olemine, ei taju teisi enese ümber
Kelmus ja valelikkus –  kuna maagil on oskusi ja võimeid, võib hakata neid enese hüvedeks kasutama
Kõhklemine ja otsustusvõimetus – liigne enesekindlus kui ka kõhklemine, mõlemad on ohtlikud !
Potentsiaali kasutamata jätmine
Ei usaldata oma jõudu
Suhtlemisraskused – kuna maag on kommuinukatsiooni kaart siis võib juhtuda, et valedel ajenditel komminikatsioon katkeb
Loomenõrkus – 

TARKUSESÕNUM

Tehke oma soovid teoks.

Ole julgelt aktiivne, sa tead mis su ülesanne on ja hakka selle nimel tegutsema. Julgelt esita oma ideid teistele inimestele. Esita oma projekti ja ideid, tõesta ei sa ole piisavalt osav ja tark.

Te saate oma ülesannetega suurepäraselt hakkama !

Sul on olemas kõik oskused ja ka võim muuta oma elu ning saavutada soovitut. Peate lihtsalt kasutama oma potentsiaali, oma loovust, kuulama oma sisehäält ja teie ees avanevad kõik uksed, mida vaid avada soovite.

Ole aktiivne ja asi täitma oma ülesannet ! Lähene inimestele, esita ideid, edenda projekte. Tõesta et oled osav, tark ja tulete ka toime raskete ülesanneterega.

KÜSIMUSED 

Mis seisus on mu tahe ja energia?
Kas olen valmis võtma initsiatiivi enda kätte, tõusma püsti ja alustama midagi uut?
Kas olen valmis võtma kontrolli oma elu üle ?
Kas ma pole ehk liiga intensiivne ja ei kõrveta sellega inimesi minu kõrval?

MAAGI OLEMUS

Mis teeb Maagi nii jõuliseks? Maag  ei karda tegutseda. Ta usub endasse ja ta tahab seda usku proovile panna. Samuti teab ta, mida ta teha kavatseb ja miks. Ta ei kõhkle, sest ta mõistab oma olukorda täpselt. Maag võib keskenduda sihikindla otsustavusega. Nii kaua, kuni ta mäletab oma jõu jumalikku allikat, on Maag täiuslik imede vahendaja.

Kaardil näeme Maagi tegutsemas, tal on käes sau ja tema ees laual lebavad tööriistad: mastide sümbolid münt, karikas, mõõk ja sau, mis esindavad vastavalt nelja elementi: maad, vett, õhku ja tuld. Neist põhimaterjalidest kavatseb ta luua viienda, eetri ehk täiusliku tuumelemendi – mütoloogilise „Jumalate hinguse”.

Maag, kes alustas oma teekonda Narrina, on nüüd küps oma soove teoks tegema, ühildades vaimu ja mateeria. Maag, maad ja taevast ühendav lüli, viitab otsustustele ja loovusele. Roosid ja liiliad ta jalge ees kinnitavad meile, et elu võib olla kaunis, kui me pühendume oma kirgedele.

Suure arkaani kaartide järjestuses paikneb Maag pärast Narri, kuid mõnikord on Maag ka kogu tsükli avakaart, sest vahel paigutatakse Narr Maailma järele kaardiks XXII. Maag on Narri loomulik järeltulija, sest me liigume nullist, kosmilisest munast, number I ehk indiviidi juurde: Narri kompsus on Maagi neli sümbolit, valmis käivitamiseks. Pärast Maagi ainulist eesmärki kohtame Ülempreestrinnat II, kes tutvustab meile elu kahetist olemust – praegust ja
surmajärgset elu.

KVINTESSENTS

Näita üles aktiivsust. Kasuta mõistust olukorra lahendamiseks. Tõesta oma meisterlikust.

TEISED KAARDID

Kaart on seotud Saatuserattaga X (kümme taandub üheks)
Päikesega XIX (19 taandub kümneks ja seejärel üheks, Maagi numbriks).
Need mõlemad viitavad teadlikkusele maailmadest, mis on väljaspool maist tasandit

Jõud – mõlemal on peakohal lemniskaat – igavene vahetus, vastastikune viljastamine
Kui maag ühendab taeva ja maa, teadvustatud ja mitte teadvustatu, siis jõud tsiviliseeritud inimese animaalse natuuriga ehk animusega

MAAGI ASTROLOOGIA

Maagi valitsev planeet on Merkuur, sama nime kannab roomlaste maagiajumal, kes on ka kreeklaste Hermes ning seostatav Thothi, egiptlaste jumalaga. Alkeemias seostati elavhõbedat muundamise ehk viienda elemendi, eetriga. Seda elementi võis sümboliseerida madu, näeme seda sümbolit Maagi vööl (vt Maagi sümbolid).

MAAG JA KABALA

Heebrea tähestikus vastab Maagile täht beth, seda sümboliseerib maja, mis viitab loovusele. Elutee radadest paikneb Maag teisel rajal, Kether’i ja Binah’i
sfääride vahel. Kether esindab ühtsust, vastates kaardi numbrile I, Binah on aga kogemuste sfäär – viidates maagia praktiseerimisele ja iseäralisele suunitlusele.

 

MAAGI SÜMBOLID

* Lemniskaat ehk lõpmatuse sümbol: tasakaal, toimekus
ja uuenemine.
Vt seda sümbolit kaardil VIII Jõud.

* Võlukepp-sau: kepil on kaks otsa ja see peegeldab hermeetilist põhimõtet „Nii nagu on üleval, on ka all”, ehk taevas ja maa on üks. Võlukepi sümboolika peegeldub Maagi poosis (vt all).
Vt seda sümbolit kaartidel VII Kaarik ja XXI Maailm.

* Neli mastisümbolit: need on Maagi abivahendid. Ta kasutab mastide nelja elementi viienda, puhtaima tuumelemendi loomiseks. Neli elementi ka inimese ülesanded, millega kujundab reaalsust. Need sümboliseerivad nelja algelementi: tuld, vett, õhku ja maad

* Punane ürp: energia ja tegutsemine; praktilisus, materiaalses maailmas kohalolek.
Vt seda sümbolit kaartidel IV Keiser, V Ülem- preester ja XI Õiglus.

* Peapael: mõistus ja tahe soove teoks teha.

* Maag ja ta kehahoiak: maag on energiakanal maa (millest ta tõmbab energiat alla suunatud vasaku käega) ja taeva vahel, mida sümboliseerib üles tõstetud sauaga käsi.
Hea rüht märgib enesekindlust, et tegemist on meistriga. Meister kes teab mis ta teeb.

* Mao-vöö: vöö Maagi keha ümber on madu, Merkuuri, Maagi valitseva planeedi elemendi elavhõbe sümbol (vt Maagi astroloogia). Et olla vööks, peab madu või uss oma saba suus hoidma. See on ouroborose alkeemiline sümbol, mis viitab nagu
lemniskaat lõpmatusele ja pidevale uuenemisele – nii nagu uss järjekindlalt nahka vahetab.

* Roosid ja liiliad:
punased roosid sümboliseerivad armastust kui ka jumalikku armastust
valged liiliad õige eesmärk, puhast hinge
Maag tegutseb ausatel eesmärkidel.
Vt punaseid roose kaardil III Keisrinna ja kaardil V Ülempreester vasakpoolse paluja kuube; roosid on ka näitsiku vöö ümber kaardil VIII Jõud.

* Kollane tagapõhi: teadvus, selge siht ja toetus. Positiivne jõud.
vt ka kaartidel III Keisrinna; VII Kaarik, VIII Jõud ja XI Õiglus.

*Laud: maist reaalsust

AJALOOLINE MAAG: INIMENE JA JUMAL

Ajalooliselt on Maag esinenud mitmel kujul. Viieteistkümnenda sajandi Visconti-Sforza tarokaardil oli ta laua taga istuv jõukas kaupmees.

Üheksateistkümnendaks sajandiks kujutati Maagi Milano Dotti tarokaardil kingsepana – Il Bagatto.

Kahekümnendaks sajandiks oli temast saanud maag, seejärel jumal.

Enamasti kujutati Maagi varajastel tarokaartidel laua taga istuvana, seisev poos tundub olevat saanud üldlevinuks
16.–17. sajandil, nagu näeme Marseilles-stiilis tarokaartidel. Meie Rider-Waite’i paki seisev Maag esindab taevale ja maale osutades vaimset dimensiooni. Aleister Crowley astub oma Thothi tarokaartidega sammukese veelgi kaugemale, kujutades oma Maagi tiivulise Hermesena, sõnumitooja jumalana ehk Merkuurina, see on ka kaardi valitsev planeet. Jumal Hermes esindas tarkust, teda usuti olevat püramiidide arhitekt ning matemaatika, astroloogia ja teiste kunstide looja. Praegusajal kehastab Maag leiutamise, ettevõtlikkuse ja eneseväljenduse vaimu.

MAAGI PEEGELDUSED

Kuna Maagi laual on esindatud kõik neli masti – karikas, münt, mõõk ja sau –, võib teda pidada kogu väikese arkaani valitsejaks. Tema ilmumine ennustuslauale võib tähendada, et teil tuleks pöörata neile erilist tähelepanu – märgata, milliseid maste või
elemente nad esindavad, sest see annab teile silmapilkse ülevaate, millised teie elu alad on hetkel
olulised.

http://www.serk.ee/files/arhiiv/tarokasiraamat.pdf
http://tarotmaailm.blogspot.fi/2012/05/maag.html

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: